Vocabulario de las partes de la ciudad en Kiliwa

Aprende las partes de la ciudad como banco o cementerio en Kiliwa

banca uwa’ u’ tay
banco uwa’ u’ tay
campana nayta’ pnak
casas uwa’á
cementerio maat u’looy
charco ja’ jpi’, ja’ jmsig
ciudad maay tay
edificio uwa’ tay
iglesia maycuyak owá
mercado chuguwá
país nñi’ maat
panteón maat u’looy
prisión uwa’ jnaj u’
pueblo já sit
vivienda uwa’