Cómo nombrar la comida en idioma Kiliwa

Listado de comida en el lenguaje Kiliwa

agrio s’il
ajo eji’ píkuyak
algodón t’kiñimig
amargo jaa
atole s’wiiy
avena npaay kojechaamp
azúcar tukusmákal
caldo cha’
carne jak
cebada npaay kontati
cebolla eji’
chile tukujaa
comerciante te’kjowiit
comida tmaa, sjiin
dulce tukusmákal
elote táyiit kojal
fríjol jpeep
huevo jmá yítl
jugo cha’
magro joon
manteca ajak sa’
miel miyaawi
oliva tkma’ sa’ atna’tiaak
pan npaay meyaal
pescado tukuyak
piñón kwéu
queso jak nimayu meyaal
tamal ta’yiit j’nkueen
tortilla meyaal